Medlemssider Tømmelister

Meny

Bestill taxi

Her kan du bestille taxi til din destinasjon.

Dine opplysninger

Spesifiser kontaktinformasjon.

Tilpass turen

Du kan allerede forberede turen ved å spesifisere dine ekstra behov.
pesielle behov (sykkel, ski, barnesete, ekstra bagasje etc.)

Fullfør bestillingen

Her kan du bestille taxi til din destinasjon.

col_940x200.jpg Bilde2.jpg Bilde3.jpg Bilde4.jpg Bilde1_2.jpg

Om oss

Taxi Oppland har 2 avdelinger:

Oppgjørsavdelingen

...fakturerer all kredittransporten for våre drosjeeiere. Her rettes bilag, utstedes fakturaer og bilavregninger og oppgjør utbetales til eierne. Avdelingens 2 årsverk behandler årlig kredittransport for omlag 150 mill. kroner. Alle henvendelser vedrørende fakturaer gjøres til denne avdelingen

IT avdelingen

...har ansvaret for drift og vedlikehold av selskapets datasystemer. I tillegg har man ansvar for tømming og bearbeiding av taksameterdata. Noe service og vedlikehold av taksameter og annet bilutstyr gjøres også. Avdelingen har også ansvaret for oppfølging av mobiltelefonavtalen med Telenor.